www.tisco.no Rolf Ingebrigtsens skolenettsted for teknologi og design med plast og elektronikk
Mikrokontrollere
En mikrokontroller er en ørliten elektronisk krets. Den er laget på en bit av silisium, - en chip. Mikrokontrollere finnes overalt, for eksempel i mobiltelefoner og alt annet med display, bankkort, klokker, medisinsk utstyr ...

Programmering
Det er vi, du og jeg, som bestemmer hva mikrokontrolleren skal gjøre. Da lager vi en ”gjøreliste”, et program. Programmet skrives i en editor på PC-en. For å få lys i den røde lysdioden på bildet til høyre, skriver vi bare dette i editoren: high 0 .


Overføring
Programmet overføres fra PC til mikrokontrolleren via en kabel som passer inn i USB porten på PC-en. Og den røde dioden lyser!


Fleksibilitet
Skriver vi et litt lengre program, kan samme kort styre et lys- og lydshow, brukes som tyverialarm eller tidtaker.
PC + USB kabel + kretskort =
KLAR!PROGRAMEKSEMPEL

programstart:
      high 1
      pause = 1000
      low 1
      pause = 1000
      goto programstart

Forklaring: Spenningen på den gule lysdioden slås på. Den er på i 1 sekund (1000 ms). Så slås spenningen av. Den er av i 1 sekund. Deretter går programmet tilbake til start. Resultat: Den gule lysdioden blinker
Ressurser
Vi anbefaler det britiske nettstedet Picaxe


Herfra kan du laste ned en gratis programeditor. På nettstedet finner du også helt kostnadsfritt rikelig støttelitteratur og et godt fagforum. I tillegg kan du kan kjøpe USB kabelen (til litt under 100 kr), kort og komponenter.
 
Vi har laget et eget hefte med programeksempler på NORSK. Vi kan kanskje også være behjelpelige med bestillinger av kort og komponenter. For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:


Rolf Ingebrigtsen
+47 92443803


Mikrokontrollere i skolen

Intelligente tekstiler
Programmering av mikrokontrollere er alt i gang på Ruseløkka skole i Oslo. Elever på 9.trinn programmerer og produserer elektroniske eggetimere. Timeren sier fra når det har gått 1, 2, 3… minutter, og den gir alarm ved koketidens slutt. Mikrokontroller og annen elektronikk kan også monteres på tekstiler. Her fra et studentarbeid på HiO.
Her er innbyggingsboksen for eggetimeren. Kretskortet passer nøyaktig i den. Åpningene er for lysdiodene, fotocellen og en lydgiver. Boksen er laget med Plastknekker´n. Her er forsiden av tekstilarbeidet. Lysdiodene blinker i takt med den varierende belysningen i omgivelsene.
www.tisco.no Oppdatert 29.november 2016 Ansvarlig: Rolf Ingebrigtsen TISco E-mail: rolfi@tisco.no Webdesign Eva C Jørgensen