www.tisco.no Rolf Ingebrigtsens skolenettsted for teknologi og design med plast og elektronikk

Interessert i kurs?
Rolf Ingebrigtsen og Eva C Jørgensen har de siste årene holdt innpå 30 kurs landet over. Vi holder gjerne flere! Kurs har vært arrangert av lærerutdanninger, skoleeiere, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), Naturfagsenteret, Teknologiinspiratørene (TEK-in) eller enkeltskoler. Mange av dem har rettet seg mot grunnskolen, men vi har også hatt kurs for videregående skole. Kursene gir praktisk erfaring, en faglig bakgrunn og mange praktisk-pedagogiske tips.

Kursholderne

Rolf Ingebrigtsen: høgskolelektor, Ingeniørutdanningen, HiO.
Eva C Jørgensen: realist og teknologi- og designansvarlig, Ruseløkka skole, Oslo.
Forespørsler
Kurs skreddersyes etter undervisningstrinn og faglige behov.

Aktuelle emner:
  • Plastforming
  • Elektronikk
  • Mikrokontrollere
Kontaktinformasjon:
Rolf Ingebrigtsen
+47 92443803
www.tisco.no Oppdatert 29.desember 2016 Ansvarlig: Rolf Ingebrigtsen TISco E-mail: rolfi@tisco.no Webdesign: Eva C Jørgensen