www.tisco.no Rolf Ingebrigtsens skolenettsted for teknologi og design med plast og elektronikk

Elektronikkprosjekter fra Teknologi- & Designboka


kan du for eksempel lage et lite apparat som sier fra om vannsøl under kjøkkenbenken.


Vannsølvarsleren
monteres i plastboks, sjøllagd den óg.

Kretsen har bare én transistor, men er så følsom at fuktigheten på fingrene er nok til å gi alarm


Meld fra hvis du finner oppskrift på en enklere elektronisk fuktighetsvarsler!


Utklippsark for kretsen lastes ned her. Arket limes på tynn kartong

Ledninger og komponenter festes med smeltelim. I de stiplede sirklene loddes det. Til slutt monteres "kretskortet" i plastboksen, sammen med batteriet. Vannsølvarsleren er klar for bruk!


Med samme elektroniske krets kan du kanskje også lage en regnvarsler, en tøtsjbryter eller en bleiealarm?


lage en batteritester ved hjelp av 4 lysdioder, noen motstander og en diode. Alt bygges direkte inn i plastboksen.


Når alle 4 lysdioder lyser, er batteriet på topp. Lyser bare 1 av dem, er det på tide å skifte ut batteriet.


Det koster ikke mer en ca en tier å lage batteritesteren, og den er virkelig kjekk å ha for hånden!Kretsen på bildet har en fotocelle som "ser" om noen har glemt å lukke kjøleskapsdøra. Da lyder alarmen!

Kjøleskapsvarsleren legges i en tom boks og settes diskret på plass i kjøleskapet skapet…


Du kan også lage en lystavle. Den over er for øving i gangetabellen. Med en annen utforming, kan det bli et interaktivt kart, en opplysningsplansje eller…

Hva med et blinkende navneskilt for å kaste glans over egen person eller en fortjenestesfull virksomhet?

Hvem er stødigst på hånda? En av stødighetstesterne på bildet kan avgjøre den saken…
 
Alle oppskriftene er å finne i Teknologi- & Designboka , se menyen. Det holdes også kurs i å lage dem, trykk på "Kursikonet" over.
 
Alle plastboksene og plaststativene lages med Plastknekker´n, se "Plastikonet" på menyen.

www.tisco.no Oppdatert 29.november 2016 Ansvarlig: Rolf Ingebrigtsen TISco E-mail: rolfi@tisco.no Webdesign: Eva C Jørgensen